Çaba Yem | Hakkımızda

Hakkımızda

Vizyon

Tüm dünya ülkelerinin idarecilerini ilgilendiren ana problemlerden birisi daima insanların beslenmesi olmuştur. Ülkeler geliştikçe bu problem dengeli ve kaliteli beslenme şekline dönüşmektedir. Şirketimiz sonuçta insan gıdasına dönüşen hayvan beslenme sektörüne un ve nişasta sanayine kaliteli dengeli düzenli ham madde tedarikini sağlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken şirketin kazanmasına kalifiye elemanlar çalıştırmaya ticari ahlak kurallarına azami ölçüde uymaya satış öncesi ve sonrası sektöre satışını yaptığımız ürünlerle ilgili bilgi sunmaya ticaretin her alanında topluma örnek olacak şekilde toplam kalite kurallarına uymaya önem vermekteyiz. Şirket değerlerine bağlı ve dürüstlüğe önem veren yapısıyla konusunda uzman çalışanlarıyla ticari paydaşlarımıza kazandırmayı ve kazanmayı hedef olarak belirliyoruz.

Misyon

Şirketimiz faaliyette bulunduğumuz sektöre düzenli ve kaliteli hizmet verebilmek için gerekli alt ve üst yapı organizasyonlarını yapıp, kurumsallaşmasını tamamlayıp, istikrarlı bir şekilde faaliyetine devam etmeyi misyon edinmiştir.

Tarihçe

Şirketimiz 1993 yılında Kayseri’de Süleyman Çalık ve Mehmet Bakkaloğlu tarafından kurulmuştur.Bir yıl sonra Bakkaloğlu ayrılmıştır.1997 yılında ulusal bazda ham madde ticareti hedeflenmiş ve Osman Yıldızla, Mehmet Ali Tekgül şirkete ortak olmuşlardır.1999 yılında Mehmet Ali Tekgül ortaklıktan ayrılmış 3 yıl süreyle Ali İhsan Şahin ortak olup, ayrılmıştır.Halen şirket ortakları Süleyman Çalık, Osman Yıldız ve İbrahim Emlik ‘den oluşmaktadır.